close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland

   

 • НОВИНИ

 • 19 січня 2018

  З 1 січня 2018 року у зв’язку з набуттям чинності Наказу Міністра внутрішніх справ й адміністрації РП від 13 жовтня 2017 р., згідно з яким набувають чинності зміни у Наказі щодо видачі іноземцям віз від 5 травня 2014 р. , змінюються символи на візах, які позначають мету поїздки до Республіки Польща

  Вищезгадані зміни стосуються, зокрема, робочих віз:

  - символом „05а” будуть позначатися візи, видані для поїздки з метою виконання праці на час, що не перевищує 6 місяців протягом 12 місяців поспіль („короткострокова робота”), на підставі внесеної до реєстру заяви-доручення виконання праці іноземцеві,

  - символом „05b” будуть позначатися візи, видані для поїздки з метою виконання праці, згідно з ч.2, ст. 88 Закону про промоцію зайнятості та установи ринку праці від 20 квітня 2004 р. (Вісник законів від 2017 р., поз. 1065,1292,1321,1428 та 1543), на час, що не перевищує 9 місяців календарного року, на підставі довідки про внесення заяви до реєстру заяв про сезонну роботу,

  - символом „06” будуть позначатися візи, видані для поїздки з метою виконання іншої праці, ніж перелічена в п.5 і 5а, ч.1, ст.60 вищезгаданого Закону (так, як досі було зокрема для осіб, які мали дозвіл на працю в Польщі).

   

  Крім того, згідно з вищезгаданим Наказом передбачено позначення символом „17a” віз, виданих з метою поїздки до Польщі близьким родичам осіб, які перебувають у Польщі на підставі посвідки на постійне проживання, отриманої на підставі Карти Поляка.

   

  Необхідність зміни позначень робочих віз виникла у зв’язку з внесенням поправок до Закону про промоцію зайнятості та установи ринку праці від 20 квітня 2004 р. (Вісник законів від 2017 р., поз. 1065). Внесення поправок вводить поняття сезонної роботи стосовно громадян всіх третіх країн (виконання праці на час, що не перевищує 9 місяців – максимум 270 днів календарного року, які розраховуються від моменту першого в’їзду на територію держави-члена Шенгенської зони). Вищеперелічені правила стосуються працівників, зайнятих виключно у таких галузях: сільське господарство, лісництво, мисливство, рибальство, діяльність пов’язана з поселенням та наданням гастрономічних послуг, туризм. Візи видані у випадках, на які поширюються вищезгадані правила, будуть позначені символом „05b”, а основним документом, який засвідчуватиме мету поїздки буде видана в Повітовому бюро праці довідка про внесення заяви до реєстру заяв про сезонну роботу.

   

  Стосовно громадян 6 держав, на які поширюється поняття „короткострокової роботи” виконання праці на час, що не перевищує 6 місяців протягом 12 місяців поспіль (Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова, Російської Федерації, України) закон запроваджує обов’язок видачі та внесення до реєстру старостою (фактично Повітовим бюро праці) „заяв-доручення виконання праці іноземцеві” (попередня назва „заява про намір доручення виконання праці”). Окрім того, за нових юридичних умов виконання короткострокової роботи обмежуватиметься лише до робіт, на виконання яких не вимагається дозволу на сезонну роботу. У випадках, на які поширюються нові правила „короткострокової роботи”, видані візи будуть означені символом „05a”, а основним документом, що засвідчуватиме мету поїздки буде внесена до реєстру заява-доручення виконання праці іноземцеві.

   

  Тимчасово діятиме ще процедура видачі віз згідно з раніше діючими правилами на основі заяви про намір доручення праці іноземцеві. Після 1 січня 2018 р. власники заяв, виданих згідно з раніше діючими правилами, зможуть клопотати про видачу національної візи або візи Шенген до 31 жовтня 2018 р. за умови, що на підставі цього документу працюватимуть не довше ніж до 31 грудня 2018 р. У таких випадках візи будуть означені символом „05”.

   

  Більше інформації про зміни у доступі іноземців до польського ринку праці можна знайти тут: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/broszury-i-materialy-informacyjne/,

  а також тут:

  https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/.

  Print Print Share: